Fossil Free EUROPA

Fossilbolagen har eldat på klimatkrisen och fördröjt agerandet mot klimatförändringarna i årtionden.

Slut upp med tusentals människor världen över 5-13 maj för att belysa effekterna av våra institutioners investeringar i fossila bränslen och kräv att de beslutar sig för att divestera!

Häng med på en aktion lägg till en egen

Facebook Twitter

Det är enkelt. Vi måste behålla de fossila bränslena i marken för att förhindra en klimatkris.

 

Om det är fel att förstöra klimatet är det fel av våra institutioner, pensionsfonder, religiösa organisationer, städer, museer och banker att dra nytta av denna förstörelse.

Divesteringskampanjer försvagar fossilindustrins politiska och ekonomiska strypgrepp på samhället. Varje gång som en aktad institution offentligt bryter sina band med fossila bränslen naggar vi på deras politiska makt att bedriva omoraliska affärsplaner, och vi öppnar upp utrymme för rättvisa klimatlösningar att blomstra.

Det har aldrig varit mer på spel – klimatförändringarna leder till allt mer farliga extrema konsekvenser. Översvämningskatastrofer har mer än fördubblats i Europa under de senaste 35 åren. Torka, värmeböljor och stormar orsakar fler dödsfall. Ett oförutsägbart klimat skadar människors försörjningsmöjligheter, från bönder som förlorar grödor till säsongsarbetare som förlitar sig på snö eller solsken.

I maj kommer vi tillsammans, över hela Europa och globalt, att trappa upp våra divesteringskampanjer. Det är dags för våra institutioner att göra det moraliskt rätta och divestera ur klimatkatastrofer.

Delta i Global Divestment Mobilisation – organisera en aktion som hjälper till att sätta fokus på de destruktiva klimatkonsekvenser som din kommun, ditt universitet eller din organisations fortsatta stöd till fossilindustrin innebär.

Häng med på en aktion (nedan) eller

lägg till en egen

 

Lägg till en egen aktion

Senaste nytt

Fossil Free

Ett projekt från 350.org. Läs vår integritetspolicy här.

https://se.globaldivestmentmobilisation.org/europe/
FacebookTwitter