Aktionsidéer

Global Divestment Mobilization är ett perfekt tillfälle att visa hur snabbt den globala divesteringsrörelsen växer. Låt oss tillsammans ta kampen mot fossilindustrin – och dess oseriösa agerande som driver på klimatkrisen – till en helt ny nivå.

Det finns otaliga sätt att få ut ditt budskap och kreativitet kan hjälpa dig att nå människor på nya sätt och skapa uppmärksamhet från lokala medier och på sociala medier. Det viktiga är att hitta rätt taktik för dig.

 

 

  • Steg 1: Ställ de rätta frågorna

Ibland är det bästa sättet att stödja en grupp till att fatta ett beslut genom att ställa klargörande frågor Att tillsammans skapa svar på dessa frågor kan hjälpa en grupp att komma överens eller känna igen ställen där det finns olika möjliga vägar framåt eller meningsskiljaktigheter. Det är ok med mer än ett svar men det är bra att sätta namn på dessa olika synsätt. Här är några förslag på klargörande frågor för att nå överensstämmelse inom gruppen innan beslut fattas om en taktik:

Ton: Vilken känsla vill du att aktionen ska ha? Firar du din makt eller sörjer du förlusten av lokala traditioner eller arter?

Målgrupp: Vem talar du till? Vem är det du försöker påverka med din aktion? Vilka är de bästa sätten att nå den målgruppen?

Plats: Vilka lokala ställen är relevanta eller symboliska för den här historien?

Organiseringsmål: Vilka specifika grupper vill du samarbeta med? Försöker du utöka antalet eller fördjupa engagemanget hos befintliga medlemmar?

Kampanjmål: Hur ser framgång ut? Hur passar denna aktion in i det långsiktiga arbete som du är engagerad i?

Taktiköversyn: Vilka taktiker har din grupp använt tidigare? Vilka av dessa fungerade bra? Vad vad det som fungerade? Vad fungerade inte? Är du ute efter att trappa upp din taktik (mot mer direkt konfrontation) eller fördjupa förståelsen av divestering?

 

  • Steg 2. Välj en taktik

Med ton, målgrupp, mål och tidigare taktikers framgångar i åtanke – ta en titt på Aktionsidéerna nedan eller brainstorma idéer för vad din grupp kan göra inför Global Divestment Mobilisation. Klicka här för ett förslag om hur man brainstormar.

 

Som en del av Global Divestment Mobilisation kommer människor runt om i världen berätta historien om hur klimatförändringarna har påverkat något viktigt för dem. Vad är så viktigt för dig att du inte kommer låta det förstöras i vinstsyfte? Här är några idéer om hur du kan visa sambandet mellan den institution du vill påverka och de lokala konsekvenserna av fossila bränslen.

Flygfoto Klimatporträtt Klimatberättelser Banderollsläpp Ockupationer
Demonstration Subvertising och Brandalism Kedja samman investeringar och konsekvenser Klimatkonst Klimatkultur
Projektorprotest Ge ett pris för klimatpåverkan Lys upp natten

Flygfoto

Visa folkets makt bakom ditt budskap

1
Hundratals människor samlas med blåa kartonger och tyger i den uttorkade flodbädden i New Mexico. Foto: Michael Clark

 

Med flygfotografering är mediet budskapet. Närvaron av så många människor förmedlar att detta är något viktigt för många. Bilden som formas av dem förmedlar budskapet. Vilken bild skulle du skapa som visar en lokal konsekvens? Vilken plats skulle du kunna gå till för att visa vad som saknas eller vad som har förändrats på grund av klimatförändringen? Vill du att folk ska ha färger på sig? Att få till det här kräver lite förberedelser: tänk på skuggor och solens position och om du fotograferar ur en vinkel så kom ihåg att bilden kommer att bli förkortad.

Klimatkonsekvensernas porträtt

Visa ansiktena på dem som har blivit mest drabbade

Använd fotografier för att visa den mänskliga sidan av lokala klimatkonsekvenser och dela lokala berättelser om klimatkonsekvenser. Du kanske vill ordna en fotoutställning för att inspirera den offentliga debatten eller hålla upp dessa porträtt utanför institutionen, eller klistra fast dem med tapetklister på huvudkontoren eller på annonser av din måltavla. Tänk på att göra porträtten STORA och bjud in folk att berätta sin historia bredvid sina porträtt. Bilder kan skrivas ut billigt på A4-papper och limmas ihop till stora bilder med gratisprogrammen PosteRazor eller Rasterbator.

2
Foto: Enmedio.info

 

Konsekvensseminarium och offentligt berättande

Skapa ett utrymme för att höra direkt från de som är drabbade

3

 

Ofta kan en enda persons berättelse röra människor mer än fakta och statistik. Fundera på att organisera en offentlig tillställning där man kan höra från lokalbefolkningen och experter om hur klimatförändringarna already påverkar ditt lokala samhälle. Tänk på vilka uniformer eller kostymer som kan identifiera de grupper som är mest drabbade – bjud in lokala brandmän att komma i uniform till exempel. Fundera på att bjuda in äldre eldsjälar och be dem tala om förändringarna som de har sett under sin egen livstid. Detta kan vara en del av en mobilisering eller sittstrejk som används för att mobilisera inför en större händelse eller så kan den hållas på en institutions trappor, kontor eller i lobbyn hos måltavlan.

 

Namninsamlingar som syns

Skriv dina krav tillräckligt stort så att alla kan läsa dem.

4

 

En papperslapp som skickas till en måltavlas kontor är lätt att ignorera. När dina krav är fem meter långa och hänger utanför en byggnad är de lite svårare att inte låtsas om. Se till att ditt budskap kommer fram tydligt genom att göra det stort. Leta upp några stora (orange) tyger (eller färga sänglakan orange med latexfärg och vatten) och skriv eller projicera ditt budskap på den och häng den vid en strategisk eller symbolisk plats. Tänk på vad som finns i bakgrunden eller förgrunden av bilden. Tänk igenom målplatsen – ibland kan det vara olämpligt att släppa banderoller utanför vissa byggnader på grund av kulturella eller historiska skäl. Här är ett exempel.

Ockupationer

Uppta utrymme med icke-våld

Denna är enkel. Gå någonstans och vägra flytta på dig. Sittstrejker, kontorsockupation och att ta över lobbyn kan ta ditt budskap till problemets kärna och kan tvinga din måltavla att fatta ett beslut om hur de ska hantera dig. Detta kan vara ett effektivt sätt att eskalera en befintlig divesteringskampanj och ta dina krav direkt till toppen av dagordningen, om andra taktiker inte fungerar.

Genom att ockupera en strategisk plats kan du störa den dagliga aktiviteten på en viss institution och dra fokus till verksamhetens investeringar i klimatkaoset. För det mesta brukar de som strejkar vägra lämna platsen tills deras krav har uppfyllts, men det är viktigt att förstå att en sittstrejk också kan sluta med att du blir gripen eller bortförd från platsen. Det kräver dock noggrann planering och en hel del förberedelser och vi rekommenderar deltagare att gå en kurs i direkt aktion innan en strejk genomförs. Här är ett exempel (på engelska): MIT Sit-In: 116 days of sit-ins.

Massmobilisering

Visa upp ert antal på gatorna

5
Konstverk: People's Collective Arts

 

 

Demonstrationer är ett vanligt sätt som många använder för att nå ut med ett budskap, och samla stora mängder människor som visar hur många som faktiskt är med i rörelsen. Fundera på plats: var startar demonstrationen och var slutar den. Använd konst och personliga berättelser för att lyfta fram huvudbudskapen som du vill få fram. En 5 meter lång petition som hänger utanför en byggnad är något svårare att ignorera. Se till att ditt budksap kommer ut klart och tydligt genom att göra det stort. Leta upp några stora (orange) tyger (eller färga sänglakan orange med latexfärg och vatten) och skriv eller projicera ditt budskap på den och häng den vid en strategisk eller symbolisk plats. Tänk på vad som finns i bakgrunden eller förgrunden av bilden. Tänk igenom platsen – ibland kan det vara olämpligt att släppa banderoller utanför vissa byggnader på grund av kulturella eller historiska skäl. Här är ett exempel.

Subvertising och Brandalism

Hjälp företag att säga vad de egentligen gör

6

 

Företag använder sin reklam och logotyper för att presentera en bild av sig själv så som de vill visas. Men det är ofta inte hela historien. Annonserar institutionen du vill förändra i ditt område? Vilka förändringar skulle du kunna göra på annonsen för att hjälpa till att visa en annan sida av historien? Med bara några klistermärken eller lite tapetklister eller färg kan du förändra hela innebörden av en annons eller företagslogotyp.
Det finns ett praktiskt onlineverktyg som låter dig ändra storlek på material för utskrift i valfri storlek, you can find it here.

Exempel:
Studenter från Dalhousie universitet gör Dalhousie till Shellhousie
Brandalisms webbsida

Konsekvenskonst

Använd material som utsatts för fossila bränslen för att skapa ditt budskap

8
Konstverk: Daniel Dancer, artforthesky.com

 

De material som du använder kan berätta hälften av historien och den bild som du bildar med dem kan berätta andra halvan. Fundera på vad de fysiska konsekvenserna av klimatförändringar är: torkade grödor, överblivet skräp från en översvämning, bränt trä från en skogsbrand eller förtorkad jord från en torka. Använd dessa material för att forma en kraftfull bild framför din måltavla eller på en offentlig plats.

Konsekvenskultur

När klimatet förändras gör kulturen det också

9
Foto: Frömobskoordinatorn Amelia Telford leder öppnandet av Pacific Climate Warriors kanotblockat av världens största kolhamn, Newcastle, Australien

 

Många kulturella traditioner är intimt knutna till jorden, årstider och kretslopp. Fundera på lokala traditioner som kan påverkas av klimatförändringarna. Finns det traditionella helgdagar som involverar regionala skördar eller välkomnar regnperioden? Finns det traditionella sånger, danser eller dikter som talar om dessa naturliga cykler – kanske skulle dessa traditioner kunna ändras (som till exempel sångtexter) för att återspegla verkligheten i livet i ett förändrat klimat.

Projektorprotest

Säg vad du vill, vart du vill – utan att lämna ett spår

10

Projektion är en bra taktik för att koppla ihop olika delar av en berättelse: Överväg att projicera klimatkonsekvenser på din måltavla. Tänk på hur bilder och video kan berätta historien och inte bara ord. Och tänk noga på valet av plats och hur det kan reflektera eller förstärka ditt budskap. Denna aktion kan göras i olika skalor beroende på hur kraftfull din projektor är.

Resurser (på engelska):

Handledning i projekteringsintervention

The Illuminator resurser

 

Exempel:

Gerillaprojektion på Vattenfalls huvudkontor

 

Ge ett pris för klimatkonsekvenser

Erkänn att din måltavla skapar lokala konsekvenserna

11

 

Det många institutioner gör påverkar vår planet massivt – det är dags att omfattningen av dessa konsekvenser erkänns offentligt. Gå till din måltavla och ta med dig presenten som de aldrig förväntat sig – en utmärkelse för “störst inverkan på det lokala klimatet”. Skriv ut en banderoll eller ge dem en medalj och en utmärkelse till företaget – detta fungerar särskild bra precis innan de presenterar sin kvartalsvinst eller när de tillkännager en nytt fossilt fynd eller projekt. Bjud in pressen och se till att de får bra bilder – alla kanske inte tar sig in.

Exempelaktion:

Adani får utmärkelse för strandade tillgångar (på engelska)

Lys upp natten

Skapa ett kraftfullt visuellt budskap för en nattaktion

fossil-free-uw-madison-wisconsin-4414-overpass-light-brigade

 

Med bitar av svart kartong och några batteridrivna ljusslingor kan du göra fantastiska upplysta skivor som verkligen kommer att dra uppmärksamhet till ditt budskap. Det kunde inte vara enklare än så här, peta hål i skivan i form av bokstäverna du vill göra (en bokstav per skiva) och trä sedan lamporna genom hålen. Hitta ett strategiskt läge för ditt budskap, rada upp er för att skapa orden, och vips så vaknar er ljusa idé till liv. Se till att få en erfaren nattfotograf (och stativ) så att du får den perfekta bilden.

Resurser:

För en instruktionsvideo om hur man gör skivorna, klicka här (på engelska).

Kolla in Organiseringsguiden för mer vägledning och se också till att registrera din aktion .

FacebookTwitter