Under webbseminariet gavs mer information om Global Divestment Mobilisation. Christian Tengblad – samordnare för Fossil Free Sverige – berättade om vad GDM och divestering går ut på. Alyona Kashyna från kampanjen Divest Nobel drog igenom som händer i Stockholm där vi iscensätter en översvämning precis utanför Nobelstiftelsens museum i Gamla Stan. Filip Lövström från Fossil Free Linköpings Universitet delade med sig av planerna inför studentparaden kårtegen.

Under Global Divestment Mobilisation 5-13 maj kommer människor över hela jorden att skrida till handling för att klippa banden till fossilindustrin – och till de konsekvenser av klimatförändringarna som drabbar människor överallt.

Kommuner, lärosäten, pensionsfonder – alla har en chans att divestera ur fossilindustrin. På det sättet kan vi öppna upp för den rättvisa omställning vi behöver.

FacebookTwitter